Naša spoločnosť vznikla v roku 2007 ako iniciatíva kolektívu s dlhoročnými odbornými skúsenosťami v rôznych oblastiach informačno-komunikačných technológiách. Advice, s.r.o. podniká najmä v nasledujúcich oblastiach:
  • Projektovom riadení ICT (metodikou PRINCE2).
  • Analýz ICT (informačno komunikačných technológií) a požiadaviek používateľov.
  • Návrhu riešení ICT.
  • Analýz a návrhu procesného riadenia ICT (ITIL) v organizácií.
  • Analytickom spracovaní údajov.
  • Poradenstve v oblasti technológií a postupov v GIS (geografických informačných systémoch).
Naším hlavným cieľom je poskytnuť svojím zákazníkom najlepšie riešenia založené na dôkladnom poznaní ich potrieb. K riešeniu úloh pre každého zákazníka pristupujeme zodpovedne, nasadením dostatočných pracovných a odborných kapacít a znalosti.
 
Spoločnosť ponúka komplexný Internetový mapový portál. Mapový portál slúži na zobrazenie objektov na mape, napríklad zobrazenie katastrálnych máp nad mapovým podkladom. Interpretácia a vizualizáciu vašich priestorových a databázových údajov na mapovom podklade.
 
Podľa požiadaviek zákazníka vieme poskytnúť najvhodnejšie riešenie z hľadiska interaktivity medzi mapovým podkladom a vstupných údajov.
 
 

http://www.architekt-vodny.sk